Gorzkie Żale

W niedzielę 23.03.2013 nasz chór miał zaszczyt tworzyć oprawę muzyczną Gorzkich Żali oraz adoracji relikwii Krzyża Św. Podczas tego nabożeństwa wykonaliśmy kilka pieśni m.in. "Syn mój nie umarł", "Panie nogi Twe całuję" oraz "Getsemani".

 
Start 2013 2013 Gorzkie Żale