Dyrygent

Dyrygentem naszego chóru jest Iwona Bańska - na co dzień adiunkt Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzi nasz chór od blisko 20 lat troszcząc się o wysoki poziom artystyczny oraz ciągłe wzbogacanie repertuaru.

 
Start Dyrygent