Historia chóru św. Cecylia - strona 2
Spis treści
Historia chóru św. Cecylia
strona 2
strona 3
strona 4
Wszystkie strony

Dnia 22 lutego 1946 roku odbyło się walne zebranie chóru, na którym wybrano tymczasowy zarząd. Protektorem został ks. proboszcz H. Ligoń, opiekunem ks. Blandzik, a prezesem p. Pachówna. Dyrygenturę objął Jan Latocha.

W lipcu 1947 roku odszedł ks. proboszcz Ligoń, a proboszczem zostaje ks. Antoni Godziek. Chór liczył wówczas 90 członków. W lutym 1948 roku protektorem zostaje ks. proboszcz Antoni Godziek. W 1955 roku zachorował organista i dyrygent Jan Latocha. Dyrygenturę przejmuje ks. Eligiusz Woszek. Dnia 20 czerwca 1956 umiera p. Jan Latocha. Parafia traci oddanego organistę, służącego przez wiele lat Bogu i Piekarskiej Pani, a chór – wybitnego dyrygenta. Po śmierci Jana Latochy chórem dyrygowali Bernard Cisek, ks. Eligiusz Woszek, ks. Józef Klemens, Kazimierz Kula. W 1963 roku dyrygentem został młody organista Paweł Kapłanek.

W czasie dyrygentury Pawła Kapłanka opiekunami chóru byli kolejno: ks. Józef Klemens, ks. Rajmund Machulec, ks. Franciszek Musioł, ks. Andrzej Maślanka, ks. Piotr Cionaka, ks. Antoni Odróbka. Okres dyrygentury Pawła Kapłanka przypada na lata 1963 - 1989. Chór liczył w tym czasie około 60 osób. Bardzo ważną sprawą było utworzenie przez p. Pawła Kapłanka chóru dziecięcego, który wielokrotnie występował z chórem parafialnym „Św. Cecylia”, szczególnie w koncertach kolęd i w czasie procesji Bożego Ciała. Wśród małych chórzystów byli również soliści: Jerzy Kapłanek i Krzysztof Baron. Wiele osób z chórku dziecięcego po ukończeniu szkoły podstawowej zasiliło chór „Św. Cecylia”.

Chór „Św. Cecylia” przy Bazylice N.M.P. w Piekarach Śląskich od samego początku swego istnienia do chwili obecnej jest chórem kościelnym, wykonującym utwory religijne związane z uroczystościami kościelnymi. Bierze udział we wszystkich większych uroczystościach parafialnych w Bazylice piekarskiej. Przez wiele lat uczestniczy w dorocznych pielgrzymkach mężów i młodzieńców oraz kobiet i panien do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Od kilkunastu lat śpiewa w połączeniu z innymi chórami. Był obecny wśród wielu chórów na lotnisku w Katowicach w czasie spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w czerwcu 1983 roku. Oprócz występów w Piekarach Śląskich często występuje w innych parafiach archidiecezji katowickiej, a także w wielu parafiach innych diecezji w Polsce. Kilkakrotnie występował w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach wspólnie z innymi chórami. Często zapraszany jest na uroczystości poświęcenia nowych kościołów. Bierze udział w dniach kultury chrześcijańskiej. Daje koncerty pieśni maryjnych, kolęd i pastorałek, a także koncerty utworów znanych światowych i polskich twórców z różnych epok. Posiada w swoim repertuarze Msze, oratoria, pieśni paschalne, hymny, w języku polskim i łacińskim. W 1989 roku opiekunem chóru został proboszcz i kustosz bazyliki piekarskiej ks. prałat Władysław Student. W czerwcu tego roku ks. Student zorganizował pierwszy wyjazd chóru poza granice Polski. Była to dziesięciodniowa pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Kevelaer w Niemczech. Chór koncertował również w takich miejscowościach jak: Paderborn, Dorttmund, Bohum, Witten, Kalkar, Ksanten, Stralen. Dyrygował Paweł Kapłanek. 
Start Historia chóru