Historia chóru św. Cecylia - strona 3
Spis treści
Historia chóru św. Cecylia
strona 2
strona 3
strona 4
Wszystkie strony

We wrześniu 1992 roku kilku członków chóru wzięło udział razem w grupą parafian w pielgrzymce do Mariazell i Wiednia. W czerwcu 1993 roku chór razem z rodzinami katyńskimi i przedstawicielami Piekar Śląskich pielgrzymował do Katynia w celu złożenia hołdu pomordowanym tam piekarzanom i wszystkim pomordowanym i spoczywającym tam oficerom polskim. Pielgrzymka udała się następnie do Mińska, Smoleńska oraz do Wilna. Odprawione zostały Msze św. przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej i przy sarkofagu św. Kazimierza w katedrze wileńskiej. Obu pielgrzymkom przewodniczył ks. prałat Władysław Student , a chórem dyrygował Józef Nowak. Dnia 26 września 1993 roku chór „Św. Cecylia” śpiewał w kościele Świętego Krzyża w Warszawie o godzinie 9:00, w czasie Mszy świętej niedzielnej dla chorych transmitowanej przez Polskie Radio. Mszę świętą koncelebrował razem z ks. prof. W. Kądzielą ks. prałat Władysław Student. Chórem w czasie Mszy świętej i koncertu dyrygowała gościnnie pani Iwona Melson dyrygent chóru „Polonia Harmonia” z Brzozowic Kamienia. W 1993 roku chór „Św. Cecylia” obchodził 85. Rocznicę swego istnienia. Odbyło się kilka koncertów. Zakończenie uroczystości jubileuszowych miało miejsce 02.02.1993 w Bazylice piekarskiej. W czasie Mszy świętej celebrowanej przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia został poświęcony nowy sztandar dla chóru. Sztandar ufundowały i wykonały Siostry Boromeuszki.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii chóru była pielgrzymka do Rzymu w czerwcu 1994 roku w związku z 85-leciem działalności chóru i nadaniem przez Radę Miasta Piekary Śląskie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu „Honorowy Obywatel miasta Piekary Śląskie”. Chór wziął udział w audiencji generalnej na Placu Św. Piotra w dniu 15.06.1994, a w dniu następnym został przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca Świętego w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego na Watykanie. Chór wykonał dla Ojca Świętego Jana Pawła II „Gaude Mater Polonia”. Pod przewodnictwem ks. prałata Studenta i dyrygenta Józefa Nowaka chór w czasie odwiedzania kościołów Rzymu, a następnie Wenecji, San Marino, Asyżu i Padwy dawał krótkie koncerty.

W czasie gdy opiekunem był ks. Student, a dyrygentem J. Nowak, w programie trzecim Telewizji Polskiej dokonano nagrania materiału filmowego z Bazyliki piekarskiej z rozważaniami pasyjnymi ks. Studenta, przeplatanymi śpiewem chóru. W lutym 1995 roku z uwagi na pogarszający się stan zdrowia Józef Nowak zrezygnował z dyrygentury. Na prośbę ks. prałata W. Studenta dyrygentem chóru została absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach Iwona Bańska. W maju 1999 roku w Bazylice piekarskiej nagrano płytę CD „Z Piekarskich Wież” na 150-lecie konsekracji kościoła. Chór „Św. Cecylia” wykonał pieśni „Matko Piekarska” i „Z Piekarskich Wież”. W czasie Mszy świętej jubileuszowej została wykonana „Missa brevis In G KV 49” W. A. Mozarta przez połączone chóry „Św. Cecylia” i „Polonia Harmonia”. Chórami dyrygowała Iwona Melson. W czasie uroczystości Jubileuszowego Roku 2000 chór brał udział w Pielgrzymce Robotników i Pracodawców z udziałem Episkopatu Polski do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W 1998 roku odszedł na emeryturę ks. prałat Władysław Student. Przed odejściem na emeryturę przewodniczył jeszcze uroczystościom związanym z 90-leciem istnienia chóru „Św. Cecylia” w Bazylice piekarskiej.

  
Start Historia chóru