Historia chóru św. Cecylia - strona 4
Spis treści
Historia chóru św. Cecylia
strona 2
strona 3
strona 4
Wszystkie strony

W tym samym roku proboszczem i kustoszem sanktuarium piekarskiego został ks. prałat Władysław Nieszporek. Już w pierwszych dniach po objęciu urzędu ks. Nieszporek został opiekunem chóru. Wciąć wspiera chór opieką duchową i służy swoją bogatą wiedzą z zakresu śpiewu i muzyki sakralnej. Bardzo zależy ks. Prałatowi na pięknie liturgii sprawowanej w Bazylice piekarskiej, stąd częste spotkania z chórem i konsultacje przed każdą uroczystością, w której jest przewidziany udział chóru. Z inicjatywy ks. opiekuna odbyło się wiele wielkich koncertów w Bazylice piekarskiej z różnych okazji, także z udziałem innych zespołów. Pod przewodnictwem ks. prałata Nieszporka chór odbył kilka wyjazdów do sanktuariów w Czernej, Łagiewnikach, Alwerni, Wrocławiu. W 2003 roku przewodniczył uroczystościom jubileuszu 95-lecia istnienia chóru uwieńczonych uroczystą Mszą świętą, koncertem i spotkaniem w Domu Pielgrzyma przy Bazylice. W latach 1986-2006 chór liczył 38 członków. Prezesem chóru był Piotr Hercel; członkami zarządu byli: Joachim Markusik, Dorota Wysocka, Adelajda Majchrzyk, Teresa Machura. Obecny dyrygent p. Iwona Bańska jest nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Katowicach. Mimo wielu zajęć związanych z pracą naukową i dydaktyczną znajduje czas na prowadzenie chóru „Św. Cecylia”. Przez kilkanaście lat pracy z chórem podtrzymuje wieloletnie tradycje, wracając często do dawnych utworów. Wprowadza również wiele nowych utworów. Chór pod kierownictwem p. Iwony Bańskiej dał już wiele koncertów w czasie uroczystości w Bazylice i w wielu parafiach naszej archidiecezji. Były również koncerty poza granicami Polski: w Republice Czeskiej (Dvur Kralowe, Praga, Kromeriż, Ostrawa) i w Słowacji. W 2003 roku chór „Św. Cecylia” został też laureatem nagrody im. Wawrzyńca Hajdy, przyznawanej przez miasto Piekary Śląskie w dziedzinie kultury. 
Start Historia chóru